Pierwsze jesienne spotkanie grupy DOBROSTAN

Pierwsze jesienne spotkanie grupy Dobrostan odbędzie się 5 października o godzinie 16:00 w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26. Czekamy na osoby zainteresowane poprawą jakości życia w kryzysie choroby, zapraszamy również osoby wspierające bliskich w zdrowieniu. Żywimy nadzieję, że wszyscy uczestnicy odniosą korzyści z zaplanowanych spotkań. Odbędziemy 10-tygodniową podróż w czasie której nauczymy się metod odchodzenia od myślenia, które nam nie służy.

Wszystkie spotkania opierają się na elementach terapii Simontonowskiej, w ramach oddziaływań psychoedukacyjnych stosowane będą miedzy innymi następujące techniki: praca z oddechem, praca z wyobraźnią, niefarmakologiczne metody łagodzenia dolegliwości somatycznych oraz praca z przekonaniami.

Czekamy na Was!